Seneste nyt:

(21.5.2021)

Kære medlem


​Grundet foreningens omstændighederne skabt på baggrund af Coronakrisen, er vi nu et sted, hvor en stærkt underbemandet bestyrelse ser sig nødsaget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 


-Derfor indkaldes I hermed til ​ekstraordinær​ generalforsamling ​man​dag d. 2​1​ ​juni​ 2021 kl. 19 ​i stor sal ved Sønder Mølle(Vinkelvej 40, 8800 Viborg)​.

Tidspunktet er ikke optimalt, men det er først nu, at vi er et sted, hvor vi I bestyrelsen, mener vi forsvarligt kan mødes fysisk igen. Samtidig må vi også erkende, at den online mødeform som den ordinære generalforsamling blev holdt under på daværende tidspunkt, ikke genererede den nødvendige medlemstilslutning. 

Øverst på dagsordenen er at få valgt personer til de fortsat ledige bestyrelsesposter, da vi simpelthen er for få til at løfte opgaverne og derved drive en foreningen på fornuftigvis. 

​*​Ønsker du at deltage i generalforsamlingen​,​ bedes du ​af hensyn til Coronasituationen, tilmelde dig ved at skrive til bestyrelsen på følgende e-mail: vibfisk@gmail.com

Vi glæder os, til at se ​flest muligt til ​den ekstraordinære ​generalforsamling. 

På bestyrelsens vegne

Mark Hemmingsen

(15.2.2021)

Medlemsinfo:

Vi har i dag udsendt en dagsorden for vores kommende online generalforsamling pr. e-mail til foreningens betalende medlemmer.

-Da nogle medlemmer har ytret, at de er udfordret af, at generalforsamlingen kommer til at foregå som et online videomøde, har vi sammensat et par videoer, som dels fortæller om grundlaget for beslutningen om at afholde generalforsamlingen online, samt hvordan du tilgår foreningens online videomøder.

Video – hvorfor online generalforsamling:

https://www.youtube.com/watch?v=rNw03iIwW44&feature=youtu.be

Video – Hvordan tilgår du foreningens online generalforsamling:

https://www.youtube.com/watch?v=G1gCUJvTIH8&feature=youtu.be

-Vi glæder os til at se jer!

(7.2.2021)

Da vi fortsat er underlagt tidens coronarestriktioner, vælger vi som noget nyt i Viborg Fiskeriforening at afholde virtuelle foreningsaftener i den nærmeste fremtid…  

Du indbydes hermed til virtuel foreningsaften hhv. tirsdag d. 23 februar og tirsdag d. 2 marts, begge dage med start kl. 19.00.

Ved foreningsaftenen tirsdag d. 23 februar kl. 19 holder foreningens formand Mark Hemmingsen et oplæg om sit omfattende artsfiskeri fra 2020, og hertil deler han ud af sin viden om en lang række spændende fiskearter, som mange sjældent selv støder på, og hvordan disse kan fanges.
Kunne du f.eks. tænke dig at høre om fiskeri efter f.eks. smelt, sortvels, tangsnarre, langtornet ulk, femtrådet havkvabbe? –Så er dette arrangementet for dig!

Ved foreningsaftenen tirsdag d. 2 marts kl. 19 holder Hald Sø Baadelaugs formand Thorbjørn Svensson et oplæg Hald Søs søørreder og arbejdet for at forbedre deres livsbetingelser vha. vandløbspleje.
Har du lyst til at få et indblik i fiskeriet og naturen ved Hald Sø, samt søens bestand af søørreder? – Så er dette arrangementet for dig!

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse de virtuelle foreningsaftener med dags varsel ved få tilmeldinger.

Ønsker du at deltage til én eller begge foreningsaftener, bedes du sende en email til bestyrelsen på følgende e-mail: vibfisk@gmail.com , herefter vil du i dagene op til foreningsaftenen modtage et link til det virtuelle møde, som vil blive afholdt via enten Microsoft teams eller Google meet. 


Vi glæder os til at mødes med jer, omend det ikke er fysisk som i de gode ”gamle” dage.

(19.1.2021)

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Det er nu blevet tid til den årlige generalforsamling, og grundet forlængelsen af regeringens restriktioner, har en enig bestyrelse truffet beslutning om, at generalforsamlingen bør afholdes virtuelt.

-Derfor indkaldes I hermed til virtuel generalforsamling torsdag d. 25 februar 2021 kl. 19 via platformen Google meet.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen bedes du kontakte bestyrelsen på følgende e-mail: vibfisk@gmail.com – Hvorefter du i dagene op til generalforsamlingen vil modtage et mødelink, samt en vejledning til, hvordan man tilkobler sig det virtuelle møde.

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. –Forslag kan sendes til e-mail: vibfisk@gmail.com

På baggrund af en række forskellige omstændigheder, søger vi til generalforsamlingen 4 nye og engagerede personer til bestyrelsesposter + 2 personer til suppleantposter.

Forventningen til nye kommende bestyrelsesmedlemmer indebærer en aktivt deltagelse i bestyrelsesarbejdet, inkl. ca. 2-4 årlige bestyrelsesmøder af ca. 2 timers varighed, og en ambition om at ville bidrage aktivt til at løfte foreningen til nye højder.

Derudover har den nuværende bestyrelse en vision om, at 2021 bliver et år med væsentligt mere aktivitet og engagement. På baggrund heraf ønsker bestyrelsen, at der oprettes 3 udvalg med aktiv medlemsdeltagelse:

-Bådudvalg

-Miljø-/vandplejeudvalg

-Aktivitetsudvalg

Optimalt set, håber bestyrelsen på minimum 4-6 medlemmer i hvert udvalg, således at der skabes mere harmoni i foreningens drift og fællesskabsånd.

Ambitioner med udvalgene:

Bådudvalget skal sikre;

–       ved jævnlig lejlighed at bådene er låst og fortøjet korrekt.

–      at bådene tømmes for vand efter dage med kraftig nedbør.

–       at evt. henkastet affald fjernes og bortskaffes.

–       at bådenes udstyr er intakt, og velfungerende.

–       at der afholdes minimum én årlig hovedrengøring af bådene.

–       At bestyrelsen orienteres ved problematikker vedr. bådene.

Aktivitetsudvalg skal bidrage med;

–       udarbejdelse af et årshjul med foreningens aktiviteter.

–       afholdelse af foreningsaftener, -arrangementer, og – ture.

Miljø-/vandplejeudvalget skal hjælpe med;

–       udsætning af fisk.

–       at holde et vågent øje med søernes miljøtilstand.

–     vandløbspleje.

Vi glæder os, til at se jer alle til generalforsamling. J

På bestyrelsens vegne

Mark Hemmingsen 

(10.1.2021)

Vinderne af fotokonkurrencen

-Stort tillykke til Gert Møller, Frank Danielsen og Michael Slot…

Medlemmernes stemmer er talt op, og vi kan nu løfte sløret for de fire bedste/flotteste fotos fra Viborg Fiskeriforening fotokonkurrence 2020.

Gert Møllers foto vinder kategorien “Viborg Søerne”

Frank Danielsens foto vinder kategorien “Hald Sø”

Michael Slots foto vinder kategorien “Øvrige fiskesteder”

Gert Møllers foto vinder kategorien “Årets stemningsfoto”

Et stort tillykke skal lyde til de 3 vindere af Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence, derudover skal også lyde en stort tak til alle de medlemmer, som har valgt at bidrage til konkurrencen for derved bidrage til foreningen i anderledes tid.

*Vinderne kontaktes direkte pr. email med henblik på præmieoverrækkelse.

(7.1.2021)

Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer, der har valgt at bidrage med fotos til foreningens fotokonkurrence i løbet af 2020.

-Vi er nu nået det punkt, hvor der skal findes et vinderfoto indenfor hver af de følgende fire kategorier:

Viborg Søerne

Hald Sø

Øvrige fiskesteder

Årets stemningsfoto

Bestyrelsen har gennemgået alle de tilmeldte fotos og udvalgt/nomineret 3 fotos i hver kategori, som bestyrelsen mener er de bedste/flotteste fotos, og disse får I som medlemmer nu mulighed for at stemme på. Den 10 januar tælles medlemmernes stemmer sammen og vinderne af fotokonkurrencen kåres på foreningens hjemmeside vibfisk.dk

*Beskrivelsen af, hvordan I afgiver jeres stemme på jeres favorit fotos meddeles via email til alle medlemmer i dag d. 7 januar 2021.

Følgende fotos er nomineret:

Viborg Søerne:

Foto nr. 1 tilmeldt af Daniel Garshodn

Foto nr. 2 tilmeldt af Gert Møller

Foto nr. 3 tilmeldt af Peter Selchau

Hald Sø:

Foto nr. 1 tilmeldt af Erik Jönsson

Foto nr. 2 tilmeldt af Frank Danielsen

Foto nr. 3 tilmeldt af Peter Selchau

Øvrige Fiskesteder:

Foto nr. 1 tilmeldt af Frank Danielsen

Foto nr. 2 tilmeldt af Kasper Pedersen

Foto nr. 3 tilmeldt af Michael Slot

Årets stemningsfoto:

Foto nr. 1 tilmeldt af Gert Møller

Foto nr. 2 tilmeldt af Jørn Petersen

Foto nr. 3 tilmeldt af Michael Slot

(2.1.2021)

De sidste tilmeldte fotos til fotokonkurrencen.

Disse fire fotos af Daniel Garshodn er de sidste tilmeldte fotos til foreningens fotokonkurrence.

(28.12.2020)

Lidt flere tilmeldte fotos til fotokonkurrencen.

Det er glædeligt, at stadig flere medlemmer i denne Covid-19 tid vælger at bidrage med deres fotos til vores fotokonkurrence.

-Vi håber selvfølgelig, at flere af foreningens medlemmer har lyst at bidrage med deres fotos fra årets fisketure inden udgangen af 2020.

Erik Jönsson har tilmeldt følgende foto til kategorien Hald Sø.
Erik Jönsson har tilmeldt følgende foto til kategorien øvrige fiskesteder.
Erik Jönsson har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.
Peter Selchau har tilmeldt følgende foto til kategorien Viborg Søerne.
Peter Selchau har tilmeldt følgende foto til kategorien Hald Sø.
Peter Selchau har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.
Peter Selchau har tilmeldt følgende foto til kategorien øvrige fiskesteder.
Michael Slot har tilmeldt følgende foto til kategorien øvrige fiskesteder.
Michael Slot har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.

(14.12.2020)

Flere tilmeldte fotos til foreningens fotokonkurrence

Det er glædeligt, at flere medlemmer i denne Covid-19 tid vælger at bidrage med fotos til vores fotokonkurrence.

-Vi håber selvfølgelig, at mange flere af foreningens medlemmer har lyst at bidrage med deres fotos fra årets fisketure.

(01.12.2020)

Juletilbud – Coronasikkert

Julepakken ”FISKERI I VIBORG” indeholder en lang række gode tilbud: Medlemskab af Viborg Sportsfiskerforening, værdi 1195 kr Over 100 km bæk-og havørredfiskeri i Simested, Skals, Fiskbæk, Jordbro og Karup å. Ta’ ægtefælle, børn og børnebørn under 18 år gratis med. 20 km laksefiskeri i Vorgod å og mulighed for at låne dagkort til Skjern å, Omme å, Gudenåen og flere andre mindre åer Mulighed for at være med i bådordning på Hald sø, hvor du kan fange gedder, aborrer og søørreder. Medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor du fårfiskebladet Sportsfiskeren lige til døren Du kan deltage i mange foreningsaktiviteter som f.eks. foredrag om natur og fiskeri, guidet tur til hver af de fem åer omkring Viborg, kursus i havørredfiskeri med flue eller spinner. Her kan du møde fremtidige fiskekammerater. Hvis du er over 60 år, kan du deltage i den meget aktive Old Boys Afdeling, der ses hver uge og tager på 10-15 ture om året. Du kan få lov til at være med i vandplejearbejdet som f.eks. udlægning af gydegrus, optælling af gydebanker, optælling af yngel og andet naturarbejde. Se mere på www.vsf.dk Medlemskab af Viborg Fiskeriforening, værdi 350 kr Det betyder: Ret til at bruge en af foreningens motorbåde til fiskeri på Viborg Søerne, hvor du kan fange gedder, aborrer og sandart, foruden ål, skaller og brasen. En hel del foreningsaktiviteter, som du kan se mere om på www.vibfisk.dk Gavekort til PH Outdoor, Viborg, værdi 400 kr Gavekort til JAFI Jagt & Fiskeri, Viborg, værdi 400 kr Samlet værdi 2345 kr Bestil Julepakken ved at maile til formand@vsf.dk eller på sms eller telefon på nr. 3013 9562. Skriv en kort besked, så vender vi tilbage og aftaler nærmere om oplysninger og betaling. Julepris indtil nytårsaften 1595 kr

(01.12.2020)

Så er der gang i foreningens fotokonkurrence…

Det er glædeligt, at flere medlemmer i denne Covid-19 tid har valgt at bidrage med fotos til vores fotokonkurrence.

-Vi håber selvfølgelig, at mange flere af foreningens medlemmer har lyst at bidrage med deres fotos fra årets fisketure.

Gert møller har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.
Jørn Petersen har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.
Kasper Pedersen har tilmeldt følgende foto til kategorien årets stemningsfoto.
Gert Møller har tilmeldt følgende foto til kategorien Viborg Søerne.
Kasper Pedersen har tilmeldt følgende foto til kategorien øvrige fiskesteder.
Jørn Petersen har tilmeldt følgende foto til kategorien Hald Sø.

(27.10.2020)

 

Deltag i Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence, for at give dit bidrag til fællesskabet i en anderledes tid.

-Som tak, har foreningen i samarbejde med PH-Outdoor stillet en række fine præmier til rådighed, til de bedste og flotteste fotos fra jeres 2020 fisketure…

 

Beskrivelse:
Fotokonkurrencen består at 4 kategorier:

-Viborg Søerne

-Hald Sø

-Øvrige fiskesteder

-Årets stemningsfoto

Kategorierne; ”Viborg Søerne, Hald Sø og Øvrige fiskesteder” omhandler fangstbilleder fra 2020, og kategorien; ”Årets stemningsfoto” omhandler det bedste og flotteste stemningsfoto fra fisketuren fra 2020.

Deltagelse:
For at deltage i fotokonkurrencen skal du være betalende medlem af foreningen og dele et foto fra i år i én eller flere af fotokategorierne. De fotos, som du ønsker at bidrage til fotokonkurrencen med, skal deles med foreningen ved enten at lave et opslag i foreningens facebook gruppe ”Vibfisk” eller ved at sende dem til foreningens e-mail: vibfisk@gmail.com

OBS. husk at skrive, at du ønsker at deltage i Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence, samt hvilken fotokategori du ønsker at deltage i med dit foto.

Det er tilladt at deltage med maks. 1 foto pr. fotokategori.

Fotokonkurrencen løber resten af 2020. I første uge af januar 2021, udvælger bestyrelsen de 3 bedste og flotteste fotos i hver af de 4 fotokategorier, hvorefter medlemmer pr. e-mail stemmer om deres favorit/vinder i hver kategori. Fotoet med flest stemmer i hver kategori bliver vinderfotoerne. Vinderne offentligøres på foreningens hjemmeside søn d. 10 jan. 2021.

*Bemærk, at du ved deltagelse giver foreningen lov til at vise dit foto på foreningens hjemmeside og facebook gruppe.

Præmier:
1 stk. gavekort a 1000 kr. + 1 stk. kasket til vinderfotoet i kategorien ”Viborg Søerne”.

1 stk. gavekort a 1000 kr. + 1 stk. kasket til vinderfotoet i kategorien ”Hald Sø”.

1 stk. gavekort a 500 kr. til vinderfotoet i kategorien ”Øvrige fiskesteder”.

1 stk. gavekort a 500 kr. til vinderfotoet i kategorien ”Årets stemningsfoto”.

Derudover trækkes der lod om 2 stk. gavekort a 500 kr. blandt alle tilmeldte fotos.

Sponsor:
En stor tak skal lyde til vores lokale fiskeri- og outdoorforretning ”PH-Outdoor”, som har valgt at sponsorer en del af præmierne til Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence.

 

(17.03.2020)

Aflysninger

Den planlagte fælles fisketur til fjorden i marts er aflyst, det samme gælder grejaftenen onsdag den 25. marts.

 

(11.02.2020) 

22.02.2020 -> Se referat og beretning her.
Dagsorden til generalforsamlingen 20.2.2020

 1. Valg af dirigent:
  2. Valg af protokolfører:
  3. Bestyrelsens beretning (v/formanden)
  4. Årsregnskab (v/kassereren)
  5. Indkomne forslag pr. 6.2.2020:

Baggrund: Formandshvervet og andre tillidshverv kan lettere gå på skift og tilgodese holdninger, interesser og evner, når en bestyrelse selv fordeler årets opgaver mellem sig – helt lige som i vort lands almindelige demokrati. Selv om man indvælges i bestyrelsen for 2 år, kan posterne godt omfordeles ved næste konstituering. Det betyder i praksis, at hvervet som formand, næstformand, kasserer og sekretær kun er gældende indtil næste konstituering, dvs. ca. 1 år. Denne fleksibilitet, sammen med en lettelse af administration og mindre mødebehov, skal give mere plads til at bestyrelsesmedlemmer kan bruge deres tid i højere grad på fisketure, klubaftener og andre gode interesser.
Derfor flg. 4 forslag:

5.1 Bestyrelsen foreslår flg. ændring af vedtægternes § 8 stk. 1-3 som flg.:

 • § 8. Bestyrelsen:
 1. Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges blandt medlemmer på mindst 15 år på den årlige general-forsamling. Mindst 4 medlemmer i bestyrelsen skal være 18 år eller derover, herunder formand og kasserer.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg på skift med længstsiddende halvdel hvert år. Er et længstsiddende medlem erstattet af en suppleant er denne post også på valg.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Baggrund: For at gøre bestyrelsesdeltagelse lettest mulig samt mindre tidkrævende og dermed også attraktivt for flere, der gerne vil have indflydelse på foreningens virke, foreslår bestyrelsen følgende tilkendegivelser fra generalforsamlingen (uden for vedtægterne):

5.2 – at der i 2020 og fremover satses på at tilkøbe mest mulig hjælp til administrative rutiner i det omfang økonomien tillader det. (se bilag med eksemplet: ForeningLet, eller tjek DGI’s foreningsservice – VibFisk er medlem af DGI)
5.3 – at bestyrelsen kun har pligt til min. 2 årlige møder, ud over det konstituerende møde. Herudover kan formanden indkalde til fremmøde, når denne finder det nødvendigt.
5.4 – at bestyrelsen også kan træffe beslutninger ved kommunikation via lukkede grupperinger på sociale eller andre digitale medier, samt via email. Beslutninger ad denne vej kræver 4 stemmer, eller 3 stemmer inkl. formandens.

 6. Kontingentfastsættelse:  Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2021

7. Valg af formand: (udgår hvis forslag 5.1. er vedtaget)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 for 1 år.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år: Der skal vælges en 2. bestyrelsessuppleant.  

10. Valg af 1 revisor for 2 år:  

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:

12. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages.

 

(17.01.2020)

Fluer – mest til kyst og fjord!


Onsdag den 29. januar kl. 19 kommer en af foreningens mest erfarne fluefiskere, Leo, og øser af sin viden og vejleder os andre i at fremstille nogle af hans allerbedste fluer til kysten. Du behøver ikke at have fisket med flue før eller have særligt fluefiskegrej eller waders, du kan sagtens bruge en alm. kystspinnestang med fastspolehjul! Kom og hør hvordan!

De næste to grejaftener, 26. februar og 25. marts (tjek kalenderen) fortsætter vi med fluefremstilling, så vi har lidt at skifte med. Mon ikke vi skal lave kobberbasser, rejer og måske en af de virkelig provokerende – det har Leo helt styr på! Efter 2. flue-aften. ca. først i marts, satser vi på at tage en tur til fjord eller kyst og prøve de nye fluer af. Glæd dig!

 

(13.01.2020)

Generalforsamling

Hermed indkaldes medlemmerne til generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19:00 på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag den 6. februar kl. 19:00.  Detaljeret dagsorden udsendes snarest herefter.

 

(09.01.2020)

Du sparer ikke noget ved at vente!

Er du ikke allerede medlem, så husk, at medlemskab kun gælder i resten af kalenderåret efter din indbetaling. Priserne er så lave i forvejen, at der ikke kan opnås rabat på kontingentet ved at vente med indmeldelse til senere på året. Du sparer altså ikke noget ved at vente. Så skynd dig at få det ordnet.!
Det har aldrig været lettere: Send din tilmelding og betal nemt til vores MobilePay 79776.

(02.12.2019)

Aborretur 30.11.

Medlemstur efter aborrer i Nørresø og Søndersø: Kun gedder denne dag 🙁

(20.10.2019)

Fisketuren til Mariager i lørdags

7 vibfisk’ere og en hel del andre, også fiskere fra Fyn og Sjælland, fiskede med flue, blink, spin, hornfiskestrimler osv. Hele ugen havde været god i Mariager Fjord, men lige præcis denne flotte lørdag var også fiskene gået på efterårsferie i inderfjorden.
Vi var nogle stykker, der til gengæld fik lært en masse af de erfarne HØ-tyve, som vi kan bruge på næste tur. Fint vejr, flot natur, ren råhygge og ivrig erfaringsudveksling over formiddagskaffen, frokosten og eftermiddagskaffen gjorde også denne tur til en kanon oplevelse. Førstepræmien måtte desværre gå videre til næste fællestur, men næstformanden havde gavmildt sørget for små nulturstrøstere til alle.

 

(16.10.2019)

Fisketur til Mariager Fjord på lørdag den 19.10.

Vil du med en tur til fjorden lørdag d. 19-10, og fange nogle lækre havørreder?

Vi laver en fælles tur, hvor alle kan være med. Så selvom du ikke har waders osv, kan du sagtens være med. Bare du har en fiskestang. Hvis du mangler kørsel finder vi også ud af det. Mere info i kalenderen.

Husk madpakke, varmt tøj og gerne waders (hvis du har – ellers gør det ikke noget.)

 

(01.10.2019)

Klubaften 2. oktober 2019

Sø- og kystblink: Foreningen har nogle rå, støbte blink, som du kan færdiggøre, helt som du har lyst til at afprøve i søerne eller på kysten.
Desuden efterser, reparerer eller laver vi div. andet grej og udveksler tips om, hvad der virker. Og mon ikke formanden byder på roulade til kaffen?

 

(16.9.2019)

Klubaften 18.sept. 2019

Er dine kroge rustne eller sløve?
Så kom til klubaften og få dem skiftet. Vi har både enkelt- og trekroge i grejkassen og også div. springringe.
Du kan også komme og lave nogle fladfiskeforfang af den effektive slags.
Her i efteråret er fladfiskene blevet godt tykke, så det er et godt tidspunkt at tage på fladfisketur.
Har du andet grej, der trænger til et eftersyn, opfriskning eller smøring, så kig ind.
Der er kaffe på kanden fra kl. 19.

 

Randersturen den 8. sept.

Der var mange aborrer den dag. 5 medlemmer fik godt 100 af dem på land. Ingen deltagere fangede mindre end 10. Det var en af de dage, hvor de bed på  næsten alt: Pirke, spinnere, dropshot/gummisfisk, orm, blink, wobler osv., så det blev en rigtig god tur. Tak til Kasper for at arrangere turen!

Har du som medlem en fisketur i tankerne, hvor du gerne vil have selskab af andre muntre lystfiskere, så kig ind en klubaften, så får vi en snak om det. Det kræver egentlig blot at bestemme et mødested og et tidspunkt 🙂
Bestyrelsen kan hjælpe med at få sendt mail til alle medlemmer og selvfølgelig sætte turen på kalenderen her på hjemmesiden.

Eller send en mail til

 

(1.9.2019)

Grejaften på onsdag og fisketur til Randers næste søndag!

Onsdag aften forbereder vi grej, som vi har erfaring for virker godt i Randers Havn og Gudenåen. Har du hele eller halvfærdige pirke,der ligner dem på billedet, så tag dem med, så vi kan få dem klargjort. Tag også gamle pirke med, hvis de trænger til nye kroge.


Vi prøver også at lave nogle drop-shot-rigs af de materialer, du og foreningen har. Har du selv drop-shot-kroge og nogle cylinderformede lodder fra 30 op til 60 gram, så tag dem endelig med. Plus små gummifisk, hvis du har sådan nogle. Vi har ikke haft gang i støberiet i sommer, så foreningen har kun få lodder, men heldigvis kan man bare bruge dem, man har.

Så kig ind onsdag kl. 19 til en kop kaffe og få gode tips til både pirke- og drop-shot-fiskeriet på søndag den 8. sept. Tjek altid kalenderen, så du er sikker på tidspunkterne.

 

(27.8.2019)

11 glade VibFisk’ere havde en herlig tur!

For 4. år i træk gik weekendturen til fiskehuset i Gjerrild. Denne gang sidst i august, hvor fladfiskene har fået sul på kroppen. Fra stranden blev der fanget skrubbe, ising og fjæsing, fra bådene desuden makrel, sej, rødspætte, hvilling, knurhane og savgylte.

I huset var der fællesspisning morgen og aften, hvor utroligt mange kloge ord føg over bordet med Torkilds lækre mad. En rigtig hyggelig tur med godt humør, nye erfaringer, skønne oplevelser, godt med fisk og en helt fantastisk natur. 

Se masser af fotos fra Gjerrildturene her.

 

(28.7.2019)

Gjerrildturen 23.-25. august 2019 – tilmelding starter 8. august.!

Se billeder fra tidligere ture her. Tilmelding til turen skal ske fra tilmeldingssiden, hvor du kan læse mere om turen og dine muligheder.

 

(17.07.2019)

Gør en forskel!

Gør lige som 10.459 andre lystfiskere i Danmark. Tilmeld dig Fangstjournalen! Ud over at holde styr på dine egne fangster, kan du sammenligne dem med andres. I Fangstjournal-appen er der mange nyttige funktioner, f.eks. også indbygget GPS, så du til enhver tid kan se, om du er ved at bevæge dig ind i en fredningszone. Se mere her.

 

(09.07.2019)

Lystfiskertip:
Vores venner hos Viborg Baadelaug holder auktion og bagagerumssalg:

Lørdag den 17. august kl. 14.00 til 16.00. Auktion for alle. Salg af nyt fiskegrej mv. fra bådelaugets lager. Der vil også være bagagerumsmarked for alle på pladsen. Her kan du sælge og købe alt muligt.
Det er et offentligt arrangement. Indtægter fra auktionen går i bådelaugets kasse. Og det koster ikke noget, at du stiller op til bagagerumsmarked. Der vil også være salg af pølser og drikkevarer. Kom gerne i god tid.

Det hele forgår ved bredden af Viborg Nørresø. Sct. Kjeldsgade 23 f, 8800 Viborg.  Har du spørgsmål til dette arrangement, så er her baadelaugets kontaktoplysninger.

 

(30.05.2019)

Vigtig meddelelse til alle, der fisker i Hald Sø!

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø, herom skriver Hald Sø Bådelaug:

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger ved hjælp af lyttebøjerne rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto.

Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

I løbet af sommeren vil der også blive mærket nogle ål.

DTU-Aqua skriver:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position, samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chippen, og allerhelst have chippen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af søørred fra Hald Sø her i 2019, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange søørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af søørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man bruge fangstjournal-appen*, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet!  Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Har du spørgsmål så kontakt DTU direkte eller Hald Søs Bådelaug ved Jens V B Christensen 21426956

Fangstjounal-appen finder du på Google Play eller App Store. Du kan læse mere om den her.

 

(23.05.2019)

Nye beboere i Nørresø!

For kort tid siden har vi igen udsat 500 ørreder i Nørresø. Når de om 1-2 år er blevet til dobbelt så lange søørreder på 40+ cm, er de flotte fisk en fin, men alt for sjælden fangst.  Med lidt held smutter nogle af dem senere op og gyder i Nørremølle Å eller Stigsbækken.

 

(01.05.2019)

Lystfiskertip:

afholder lagersalg lørdag den 4. maj kl. 9-17.

Viborg Fiskeriforenings mangeårige, gode sponsor har som sædvanligt masser af gode tilbud samt  konkurrencer, hvor man kan vinde lækkert udstyr. Klik på logoet ovenfor eller se nogle af tilbuddene herunder:

 

(16.04.2019)

Husk, at foreningen nu har MobilePay.

Det gør det nemt at betale kontingentet. Husk det nu!

79776
Viborg Fiskeriforening

 

(05.03.2019)

Grejaften tirsdag den 19. marts

Er du en af dem, der skal ud at hente skrubber, rødspætter, isinger, pighvar, slethvar eller tunger til foråret, så kom og vær med denne aften. Vi skal  lave fladfiskeforfang, så vi bliver klar til forårets og sommerens ture.

 

(8.2.2019)

Klubaften 19. februar

Denne aften er der ikke et bestemt tema ud over nyheder, lystfiskersnak og kaffe.
Men kom og giv dit bud på, hvad vi bør bruge 2019 til!
Håber vi ses kl. 19 – det er i FDF Sejlcentret som sædvanligt.

 

(6.2.2019)

Fotokonkurrence februar 2019

I januar løb Jonas Bjerre igen med præmien – denne gang med en meget fin 10+ gedde. Klik på billedet for at se fangstrapporten 🙂
Tillykke Jonas!

Her i februar er der et fint fastspolehjul Shimano AX 2500FB på højkant.  Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder du nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(20.1.2019)

Klubaften 22. januar

Vi håber der kommer et solidt låg på søerne i løbet af en tre ugers tid, så vi kan komme ud at fiske på isen. Derfor begynder vi allerede på tirsdag at forberede forskelligt grej. Vi skal have begyndt på nogle isfiskestænger, og vi skal også snakke sikkerhed, herunder skal vi f.eks. fremstille isdupper.
Håber vi ses kl. 19, det er i FDF Sejlcentret som sædvanligt.

 

(20.1.2019)

Generalforsamling 21. februar 2019

Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet 14.11.2018 bliver generalforsamlingen i år den 21. februar 2019, hvortil alle medlemmer hermed indkaldes. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag den 7. februar.
Nærmere oplysninger følger snarest.

(12.1.2019)

Fotokonkurrencen – decembers vinder!

Flot! Igen blev det Jonas Bjerre, der løb med præmien for sin fine vinteraborre, fanget mellem jul og nytår- endda en dobbeltpræmie! Der er masser af bidelystne fisk på denne årstid, så kom nu ud og vær med i konkurrencen.

 

 

Flere nyheder:
Se nyheder fra 2019
Se nyheder fra 2018
Se nyheder fra 2017