Seneste nyt:

(27.10.2020)

 

Deltag i Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence, for at give dit bidrag til fællesskabet i en anderledes tid.

-Som tak, har foreningen i samarbejde med PH-Outdoor stillet en række fine præmier til rådighed, til de bedste og flotteste fotos fra jeres 2020 fisketure…

 

Beskrivelse:
Fotokonkurrencen består at 4 kategorier:

-Viborg Søerne

-Hald Sø

-Øvrige fiskesteder

-Årets stemningsfoto

Kategorierne; ”Viborg Søerne, Hald Sø og Øvrige fiskesteder” omhandler fangstbilleder fra 2020, og kategorien; ”Årets stemningsfoto” omhandler det bedste og flotteste stemningsfoto fra fisketuren fra 2020.

Deltagelse:
For at deltage i fotokonkurrencen skal du være betalende medlem af foreningen og dele et foto fra i år i én eller flere af fotokategorierne. De fotos, som du ønsker at bidrage til fotokonkurrencen med, skal deles med foreningen ved enten at lave et opslag i foreningens facebook gruppe ”Vibfisk” eller ved at sende dem til foreningens e-mail: vibfisk@gmail.com

OBS. husk at skrive, at du ønsker at deltage i Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence, samt hvilken fotokategori du ønsker at deltage i med dit foto.

Det er tilladt at deltage med maks. 1 foto pr. fotokategori.

Fotokonkurrencen løber resten af 2020. I første uge af januar 2021, udvælger bestyrelsen de 3 bedste og flotteste fotos i hver af de 4 fotokategorier, hvorefter medlemmer pr. e-mail stemmer om deres favorit/vinder i hver kategori. Fotoet med flest stemmer i hver kategori bliver vinderfotoerne. Vinderne offentligøres på foreningens hjemmeside søn d. 10 jan. 2021.

*Bemærk, at du ved deltagelse giver foreningen lov til at vise dit foto på foreningens hjemmeside og facebook gruppe.

Præmier:
1 stk. gavekort a 1000 kr. + 1 stk. kasket til vinderfotoet i kategorien ”Viborg Søerne”.

1 stk. gavekort a 1000 kr. + 1 stk. kasket til vinderfotoet i kategorien ”Hald Sø”.

1 stk. gavekort a 500 kr. til vinderfotoet i kategorien ”Øvrige fiskesteder”.

1 stk. gavekort a 500 kr. til vinderfotoet i kategorien ”Årets stemningsfoto”.

Derudover trækkes der lod om 2 stk. gavekort a 500 kr. blandt alle tilmeldte fotos.

Sponsor:
En stor tak skal lyde til vores lokale fiskeri- og outdoorforretning ”PH-Outdoor”, som har valgt at sponsorer en del af præmierne til Viborg Fiskeriforenings fotokonkurrence.

 

(17.03.2020)

Aflysninger

Den planlagte fælles fisketur til fjorden i marts er aflyst, det samme gælder grejaftenen onsdag den 25. marts.

 

(11.02.2020) 

22.02.2020 -> Se referat og beretning her.
Dagsorden til generalforsamlingen 20.2.2020

 1. Valg af dirigent:
  2. Valg af protokolfører:
  3. Bestyrelsens beretning (v/formanden)
  4. Årsregnskab (v/kassereren)
  5. Indkomne forslag pr. 6.2.2020:

Baggrund: Formandshvervet og andre tillidshverv kan lettere gå på skift og tilgodese holdninger, interesser og evner, når en bestyrelse selv fordeler årets opgaver mellem sig – helt lige som i vort lands almindelige demokrati. Selv om man indvælges i bestyrelsen for 2 år, kan posterne godt omfordeles ved næste konstituering. Det betyder i praksis, at hvervet som formand, næstformand, kasserer og sekretær kun er gældende indtil næste konstituering, dvs. ca. 1 år. Denne fleksibilitet, sammen med en lettelse af administration og mindre mødebehov, skal give mere plads til at bestyrelsesmedlemmer kan bruge deres tid i højere grad på fisketure, klubaftener og andre gode interesser.
Derfor flg. 4 forslag:

5.1 Bestyrelsen foreslår flg. ændring af vedtægternes § 8 stk. 1-3 som flg.:

 • § 8. Bestyrelsen:
 1. Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges blandt medlemmer på mindst 15 år på den årlige general-forsamling. Mindst 4 medlemmer i bestyrelsen skal være 18 år eller derover, herunder formand og kasserer.
 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg på skift med længstsiddende halvdel hvert år. Er et længstsiddende medlem erstattet af en suppleant er denne post også på valg.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Baggrund: For at gøre bestyrelsesdeltagelse lettest mulig samt mindre tidkrævende og dermed også attraktivt for flere, der gerne vil have indflydelse på foreningens virke, foreslår bestyrelsen følgende tilkendegivelser fra generalforsamlingen (uden for vedtægterne):

5.2 – at der i 2020 og fremover satses på at tilkøbe mest mulig hjælp til administrative rutiner i det omfang økonomien tillader det. (se bilag med eksemplet: ForeningLet, eller tjek DGI’s foreningsservice – VibFisk er medlem af DGI)
5.3 – at bestyrelsen kun har pligt til min. 2 årlige møder, ud over det konstituerende møde. Herudover kan formanden indkalde til fremmøde, når denne finder det nødvendigt.
5.4 – at bestyrelsen også kan træffe beslutninger ved kommunikation via lukkede grupperinger på sociale eller andre digitale medier, samt via email. Beslutninger ad denne vej kræver 4 stemmer, eller 3 stemmer inkl. formandens.

 6. Kontingentfastsættelse:  Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2021

7. Valg af formand: (udgår hvis forslag 5.1. er vedtaget)

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 for 1 år.

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år: Der skal vælges en 2. bestyrelsessuppleant.  

10. Valg af 1 revisor for 2 år:  

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:

12. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages.

 

(17.01.2020)

Fluer – mest til kyst og fjord!


Onsdag den 29. januar kl. 19 kommer en af foreningens mest erfarne fluefiskere, Leo, og øser af sin viden og vejleder os andre i at fremstille nogle af hans allerbedste fluer til kysten. Du behøver ikke at have fisket med flue før eller have særligt fluefiskegrej eller waders, du kan sagtens bruge en alm. kystspinnestang med fastspolehjul! Kom og hør hvordan!

De næste to grejaftener, 26. februar og 25. marts (tjek kalenderen) fortsætter vi med fluefremstilling, så vi har lidt at skifte med. Mon ikke vi skal lave kobberbasser, rejer og måske en af de virkelig provokerende – det har Leo helt styr på! Efter 2. flue-aften. ca. først i marts, satser vi på at tage en tur til fjord eller kyst og prøve de nye fluer af. Glæd dig!

 

(13.01.2020)

Generalforsamling

Hermed indkaldes medlemmerne til generalforsamling torsdag den 20. februar kl. 19:00 på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag den 6. februar kl. 19:00.  Detaljeret dagsorden udsendes snarest herefter.

 

(09.01.2020)

Du sparer ikke noget ved at vente!

Er du ikke allerede medlem, så husk, at medlemskab kun gælder i resten af kalenderåret efter din indbetaling. Priserne er så lave i forvejen, at der ikke kan opnås rabat på kontingentet ved at vente med indmeldelse til senere på året. Du sparer altså ikke noget ved at vente. Så skynd dig at få det ordnet.!
Det har aldrig været lettere: Send din tilmelding og betal nemt til vores MobilePay 79776.

(02.12.2019)

Aborretur 30.11.

Medlemstur efter aborrer i Nørresø og Søndersø: Kun gedder denne dag 🙁

(20.10.2019)

Fisketuren til Mariager i lørdags

7 vibfisk’ere og en hel del andre, også fiskere fra Fyn og Sjælland, fiskede med flue, blink, spin, hornfiskestrimler osv. Hele ugen havde været god i Mariager Fjord, men lige præcis denne flotte lørdag var også fiskene gået på efterårsferie i inderfjorden.
Vi var nogle stykker, der til gengæld fik lært en masse af de erfarne HØ-tyve, som vi kan bruge på næste tur. Fint vejr, flot natur, ren råhygge og ivrig erfaringsudveksling over formiddagskaffen, frokosten og eftermiddagskaffen gjorde også denne tur til en kanon oplevelse. Førstepræmien måtte desværre gå videre til næste fællestur, men næstformanden havde gavmildt sørget for små nulturstrøstere til alle.

 

 

(16.10.2019)

Fisketur til Mariager Fjord på lørdag den 19.10.

Vil du med en tur til fjorden lørdag d. 19-10, og fange nogle lækre havørreder?

Vi laver en fælles tur, hvor alle kan være med. Så selvom du ikke har waders osv, kan du sagtens være med. Bare du har en fiskestang. Hvis du mangler kørsel finder vi også ud af det. Mere info i kalenderen.

Husk madpakke, varmt tøj og gerne waders (hvis du har – ellers gør det ikke noget.)

 

(01.10.2019)

Klubaften 2. oktober 2019

Sø- og kystblink: Foreningen har nogle rå, støbte blink, som du kan færdiggøre, helt som du har lyst til at afprøve i søerne eller på kysten.
Desuden efterser, reparerer eller laver vi div. andet grej og udveksler tips om, hvad der virker. Og mon ikke formanden byder på roulade til kaffen?

 

(16.9.2019)

Klubaften 18.sept. 2019

Er dine kroge rustne eller sløve?
Så kom til klubaften og få dem skiftet. Vi har både enkelt- og trekroge i grejkassen og også div. springringe.
Du kan også komme og lave nogle fladfiskeforfang af den effektive slags.
Her i efteråret er fladfiskene blevet godt tykke, så det er et godt tidspunkt at tage på fladfisketur.
Har du andet grej, der trænger til et eftersyn, opfriskning eller smøring, så kig ind.
Der er kaffe på kanden fra kl. 19.

 

Randersturen den 8. sept.

Der var mange aborrer den dag. 5 medlemmer fik godt 100 af dem på land. Ingen deltagere fangede mindre end 10. Det var en af de dage, hvor de bed på  næsten alt: Pirke, spinnere, dropshot/gummisfisk, orm, blink, wobler osv., så det blev en rigtig god tur. Tak til Kasper for at arrangere turen!

Har du som medlem en fisketur i tankerne, hvor du gerne vil have selskab af andre muntre lystfiskere, så kig ind en klubaften, så får vi en snak om det. Det kræver egentlig blot at bestemme et mødested og et tidspunkt 🙂
Bestyrelsen kan hjælpe med at få sendt mail til alle medlemmer og selvfølgelig sætte turen på kalenderen her på hjemmesiden.

Eller send en mail til

 

 

(1.9.2019)

Grejaften på onsdag og fisketur til Randers næste søndag!

Onsdag aften forbereder vi grej, som vi har erfaring for virker godt i Randers Havn og Gudenåen. Har du hele eller halvfærdige pirke,der ligner dem på billedet, så tag dem med, så vi kan få dem klargjort. Tag også gamle pirke med, hvis de trænger til nye kroge.


Vi prøver også at lave nogle drop-shot-rigs af de materialer, du og foreningen har. Har du selv drop-shot-kroge og nogle cylinderformede lodder fra 30 op til 60 gram, så tag dem endelig med. Plus små gummifisk, hvis du har sådan nogle. Vi har ikke haft gang i støberiet i sommer, så foreningen har kun få lodder, men heldigvis kan man bare bruge dem, man har.

Så kig ind onsdag kl. 19 til en kop kaffe og få gode tips til både pirke- og drop-shot-fiskeriet på søndag den 8. sept. Tjek altid kalenderen, så du er sikker på tidspunkterne.

 

(27.8.2019)

11 glade VibFisk’ere havde en herlig tur!

For 4. år i træk gik weekendturen til fiskehuset i Gjerrild. Denne gang sidst i august, hvor fladfiskene har fået sul på kroppen. Fra stranden blev der fanget skrubbe, ising og fjæsing, fra bådene desuden makrel, sej, rødspætte, hvilling, knurhane og savgylte.

I huset var der fællesspisning morgen og aften, hvor utroligt mange kloge ord føg over bordet med Torkilds lækre mad. En rigtig hyggelig tur med godt humør, nye erfaringer, skønne oplevelser, godt med fisk og en helt fantastisk natur. 

Se masser af fotos fra Gjerrildturene her.

 

(28.7.2019)

Gjerrildturen 23.-25. august 2019 – tilmelding starter 8. august.!

Se billeder fra tidligere ture her. Tilmelding til turen skal ske fra tilmeldingssiden, hvor du kan læse mere om turen og dine muligheder.

 

(17.07.2019)

Gør en forskel!

Gør lige som 10.459 andre lystfiskere i Danmark. Tilmeld dig Fangstjournalen! Ud over at holde styr på dine egne fangster, kan du sammenligne dem med andres. I Fangstjournal-appen er der mange nyttige funktioner, f.eks. også indbygget GPS, så du til enhver tid kan se, om du er ved at bevæge dig ind i en fredningszone. Se mere her.

 

(09.07.2019)

Lystfiskertip:
Vores venner hos Viborg Baadelaug holder auktion og bagagerumssalg:

Lørdag den 17. august kl. 14.00 til 16.00. Auktion for alle. Salg af nyt fiskegrej mv. fra bådelaugets lager. Der vil også være bagagerumsmarked for alle på pladsen. Her kan du sælge og købe alt muligt.
Det er et offentligt arrangement. Indtægter fra auktionen går i bådelaugets kasse. Og det koster ikke noget, at du stiller op til bagagerumsmarked. Der vil også være salg af pølser og drikkevarer. Kom gerne i god tid.

Det hele forgår ved bredden af Viborg Nørresø. Sct. Kjeldsgade 23 f, 8800 Viborg.  Har du spørgsmål til dette arrangement, så er her baadelaugets kontaktoplysninger.

 

(30.05.2019)

Vigtig meddelelse til alle, der fisker i Hald Sø!

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø, herom skriver Hald Sø Bådelaug:

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger ved hjælp af lyttebøjerne rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto.

Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

I løbet af sommeren vil der også blive mærket nogle ål.

DTU-Aqua skriver:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position, samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chippen, og allerhelst have chippen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af søørred fra Hald Sø her i 2019, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange søørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af søørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man bruge fangstjournal-appen*, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet!  Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Har du spørgsmål så kontakt DTU direkte eller Hald Søs Bådelaug ved Jens V B Christensen 21426956

Fangstjounal-appen finder du på Google Play eller App Store. Du kan læse mere om den her.

 

(23.05.2019)

Nye beboere i Nørresø!

For kort tid siden har vi igen udsat 500 ørreder i Nørresø. Når de om 1-2 år er blevet til dobbelt så lange søørreder på 40+ cm, er de flotte fisk en fin, men alt for sjælden fangst.  Med lidt held smutter nogle af dem senere op og gyder i Nørremølle Å eller Stigsbækken.

 

(01.05.2019)

Lystfiskertip:

afholder lagersalg lørdag den 4. maj kl. 9-17.

Viborg Fiskeriforenings mangeårige, gode sponsor har som sædvanligt masser af gode tilbud samt  konkurrencer, hvor man kan vinde lækkert udstyr. Klik på logoet ovenfor eller se nogle af tilbuddene herunder:

 

 

(16.04.2019)

Husk, at foreningen nu har MobilePay.

Det gør det nemt at betale kontingentet. Husk det nu!

79776
Viborg Fiskeriforening

 

(05.03.2019)

Grejaften tirsdag den 19. marts

Er du en af dem, der skal ud at hente skrubber, rødspætter, isinger, pighvar, slethvar eller tunger til foråret, så kom og vær med denne aften. Vi skal  lave fladfiskeforfang, så vi bliver klar til forårets og sommerens ture.

 

(8.2.2019)

Klubaften 19. februar

Denne aften er der ikke et bestemt tema ud over nyheder, lystfiskersnak og kaffe.
Men kom og giv dit bud på, hvad vi bør bruge 2019 til!
Håber vi ses kl. 19 – det er i FDF Sejlcentret som sædvanligt.

 

(6.2.2019)

Fotokonkurrence februar 2019

I januar løb Jonas Bjerre igen med præmien – denne gang med en meget fin 10+ gedde. Klik på billedet for at se fangstrapporten 🙂
Tillykke Jonas!

Her i februar er der et fint fastspolehjul Shimano AX 2500FB på højkant.  Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder du nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(20.1.2019)

Klubaften 22. januar

Vi håber der kommer et solidt låg på søerne i løbet af en tre ugers tid, så vi kan komme ud at fiske på isen. Derfor begynder vi allerede på tirsdag at forberede forskelligt grej. Vi skal have begyndt på nogle isfiskestænger, og vi skal også snakke sikkerhed, herunder skal vi f.eks. fremstille isdupper.
Håber vi ses kl. 19, det er i FDF Sejlcentret som sædvanligt.

 

(20.1.2019)

Generalforsamling 21. februar 2019

Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet 14.11.2018 bliver generalforsamlingen i år den 21. februar 2019, hvortil alle medlemmer hermed indkaldes. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest torsdag den 7. februar.
Nærmere oplysninger følger snarest.

(12.1.2019)

Fotokonkurrencen – decembers vinder!

Flot! Igen blev det Jonas Bjerre, der løb med præmien for sin fine vinteraborre, fanget mellem jul og nytår- endda en dobbeltpræmie! Der er masser af bidelystne fisk på denne årstid, så kom nu ud og vær med i konkurrencen.

 

(19.12.2018)

8. januar 2019 er der igen en spændende klubaften.

Denne aften skal vi høre om og få tips om laksefiskeri i Norge.
Vi skal også se klip fra ture til Mandalselven, som flere af vores medlemmer besøger hvert år. Glæd dig!

 

(11.12.2018)

Fotokonkurrence med dobbelt præmie i december

Her i december stiller vi en dobbeltsidet grejæske fra Plano på højkant til månedens vinder. I november var der ingen vinder, så præmien herfra er overført til denne måned. Det er et fint fastspolehjul Shimano AX 2500FB. Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder du nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(15.11.2018)

Rekordafkast af alm. medlemskab 13. november 2018

I tirsdags lavede 10 medlemmer hver 6-7 predator-pirke til en anslået samlet værdi af i hvert fald kr. 300,-. Materialerne blev stillet til rådighed af foreningen, og kaffen var også gratis, så dem, der mødte op fik mere end fuld valuta for de kr. 100,-, som et almindeligt medlemskab koster – om året!

Her ser du et par af aftenens resultater.

 

(15.11.2018)

Fotokonkurrencen – November

Her i november stiller vi et fastspolehjul Shimano AX 2500FB på højkant til månedens vinder. Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder du nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(15.11.2018)

Fotokonkurrencen – Oktober

Det blev Jonas Bjerre, der løb med oktober-præmien for den flotte ørred, han havde indberettet på Fangstjournalen.
Tillykke med den flotte fisk!
Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder du nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(06.11.2018)

Husk “Lurette”-aften på tirsdag den 13. november kl. 19

Nu skulle den være god nok:
Vi skal lave pirke – bl.a. dem, der ligner de gode gamle “Luretter”, som ofte er fænomenale til fiskeri ved bunden. På Randersturen gave de over 40-50 aborre og sandart.
Claus kommer med nystøbte pirke, som vi så skal få til at se lækre ud med foreningens materialer (ringe, kroge, farver, fjer mm). Imens skal vi selvfølgelig have en kop kaffe og udveksle noget klog lystfiskersnak.

 

(29.10.2018)

Fotokonkurrencen – September

Det blev Martin Bojer Harregaard, der løb med den lækre, lette spinnestang. Tillykke med de fine fangster!
Vinderlisten og reglerne for deltagelse finder nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(26.09.2018)

Husk Klubaften på tirsdag 2. okt. kl. 19

Tirsdag kigger vi nærmere på erfaringer med endegrej. Ved Randers i søndags blev mange slags grej prøvet af os fra VibFisk og en del andre lystfiskere. Orm, agnfisk, fiskestrimler, spinner, flåd, bundgrej, pirk, gummifisk osv. 4 VibFisk’ere fangede masser af sandarter, aborrer, en enkelt skalle og en sej bed også på – i alt 50-60 stk. så kom og hør, hvad der virkede 🙂
Vi satser også på at se nærmere på en af de effektive metoder på video, og derudover hygger vi os med lystfiskersnak, kaffe og kammeratligt samvær. Tjek kalenderen. 

 

(18.09.2018)

Aborretur til Randers

Tag med ud og fange aborrer. Der er også chance for ørred og andre arter. Claus sørger for orm, men ellers kan man fange aborrer med alt muligt endegrej.
Husk varmt tøj og madpakke! Tilmelding gerne til vibfisk@gmail.com – ellers bare mød op. Vi mødes ved sejlcenteret og kører derfra til Randers Havn/Ydre Gudenå.
Tjek kalenderen. 

 

(05.09.2018)

Vind en fin, let spinnestang i september fotokonkurrencen!

Denne måneds præmie er en Shimano Catana DX Spinning-spinnestang med en kastevægt på 3-14 g. Reglerne for deltagelse finder nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(04.09.2018)

Endnu en vinder!

Jørn Petersen blev vinderen af august måneds fotokonkurrence for fangstbilledet af en flot sandart fra Viborg Nørresø. Tillykke, Jørn!

 

(20.08.2018)

Fotokonkurrencen – august

Denne måneds præmie er 1 stk. Shimano spinnestang (Shimano 01a Diaflash st-a) med en kastevægt på 7-21 g.
Reglerne for deltagelse finder nederst på siden Fotokonkurrencen

 

(14.08.2018)

Juli måneds vinder

Den heldige fisker blev Morten Sigby-Clausen, som har delt sit fangstfoto af en fin aborre fanget i Hald Sø. Se flere vindere af fotokonkurrencen her.

 

(15.07.2018)

Ferietid? – jo, men vi når da noget alligevel!

 • Vi har lige sat 30.000 ål ud i Nørresø og Søndersø.
 • Vi har hjulpet ca 40 børn og nogle få voksne med at at fiske for første gang. Det foregik ved Hald Sø under Boligselskabernes Fællessekretariats friluftsarrangement for boligafdelinger i Viborg, Bjerringbro og Rødkærsbro.
 • Bådene i Nørresø har fået en overhaling og div. reparationer (men der er desværre stadig folk, der ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv.)
 • Vi har sammen med Hald Sø’s Bådelaug udarbejdet og indsendt et høringssvar vedr. den nye faunapassage ved Non Mølleå.
 • Der er også nyt her på siden: Du kan nu finde referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen, de ligger under Bestyrelsessiden. Desuden har vi fået en privatlivspolitik. Og du kan nu også følge med i, hvem der har vundet i den månedlige fotokonkurrence.

(06.07.2018)

Fotokonkurrencen – juli

Juni måneds vinder er fundet og kontaktet.
Her i juli stiller vi et nyt fastspolehjul i god kvalitet på højkant. Det er fra Quantum med 8 kuglelejer, størrelse Trax40 og en fintfølende, effektiv frontbremse. Vinderen får også et sæt polaroid solbriller oveni. Knæk & bræk!

Reglerne er simple:
-Du skal være medlem af Viborg Fiskeriforening.
-Du skal ved hjælp af Fangstjournalen dele din fangst med Viborg Fiskeriforening, således af et billede af din fangst er synlig på foreningens hjemmeside vibfisk.dk, under fanen ”Fangstrapporter”.
-Fangsten skal være fra den aktuelle måned for fotokonkurrencen. Dvs. at hvis du vil deltage i fotokonkurrencen for maj 2018, skal fangsten være fra maj 2018.
-Fisk fanget i fredningsperioder, kan ikke deltage i konkurrencen.

 

(01.07.2018)

Gjerrildturen 2018

Her en nogle stemningsbilleder fra en rigtig hyggelig weekendtur, hvor der blev fisket fra båd og fra stranden.
12 medlemmer var med på denne tur.

 

(20.06.2018)

Fiskekonkurrencen 2018

En snes deltagere havde trodset regnvejret, fodboldlandskampen.byfesten og Le Mans-løbet i forsøget på at vinde en af de attraktive præmier. Der var tæt løb, men til sidst vandt Emil Olesen førstepræmien i kategorien “rovfisk”: Et gavekort på kr. 5.000,-!  Se flere resultater på konkurrencesiden.

 

 

(18.06.2018)

Fangstjournalen – en win-win app 🙂

Der er nu over 7.700 lystfiskere, der bruger Fangstjournalen. Den tredje hverdag i hver måned trækkes lod blandt brugerne af Fangstjournalen om en lille gave. Brugere, som har registreret en fisketur i de foregående to måneder deltager i lodtrækningen. Gaven varierer fra måned til måned, men består lige nu af bogen “Naturen i Danmark, De ferske vande” samt lidt forskelligt merchandise med fangstjournalens logo på.

Her i juni blev Torkild Liboriussen – et af Viborg Fiskeriforenings medlemmer – den heldige vinder.

Iflg. DTU/Aqua er der nu 33 medlemmer af Viborg Fiskeriforening, der bruger Fangstjournalen. Det er vi rigtigt glade for; det giver håb om, at vi på et tidspunkt får indberetninger nok til at der kan laves brugbar statistik på fiskene, bestandene, deres sammensætning og udvikling i vore lokale søer.

 

(08.06.2018)(opdateret 12.06.)

Fiskekonkurrence på Viborgsøerne 16.-17. juni

Særdeles attraktive førstepræmier i form af gavekort til grej- og udstyrsbutikker for tusindvis af kroner!
Skynd dig over på konkurrencesiden og se mere om tilmelding, regler, lotteri og ikke mindst præmielisten!


(07.06.2018

Fotokonkurrencen – juni

Denne måned er det fine ting fra Rapala, der står på spil. En grejtaske + et par polaroid solbriller.
Reglerne er simple:
-Du skal være medlem af Viborg Fiskeriforening.
-Du skal ved hjælp af Fangstjournalen dele din fangst med Viborg Fiskeriforening, således af et billede af din fangst er synlig på foreningens hjemmeside vibfisk.dk, under fanen ”Fangstrapporter”.
-Fangsten skal være fra den aktuelle måned for fotokonkurrencen. Dvs. at hvis du vil deltage i fotokonkurrencen for maj 2018, skal fangsten være fra maj 2018.
-Fisk fanget i fredningsperioder, kan ikke deltage i konkurrencen.

 

(04.06.2018)

Generationsmødet på Søndermølle

Børnene undersøgte insekter og småfisk under lup og fik at se, hvordan fisk ser ud indeni. De fik også smagt på lækre, stegte fisk på denne dag, hvor temperaturen næmede sig 30 grader. Så var det herligt at komme i skygge at få hænderne i vandløbets kølige vand.

 

(28.05.2018)

Generationsmøde på Søndermølle lørdag den 2. juni 10:00 -13:30

For børnebørn og bedsteforældre: Udforsk sø og å med ketcher og lup. Partér en frisk fisk og steg den over bål.
Ingen tilmelding – bare mød op! Se mere på Pindle

(27.05.2018)

Lystfiskeriets Dag 27.5.2018

En hyggelig dag, hvor mange børn og voksne fik prøvet en tur i en af vores både, og hvor mange børn prøvede at fiske for første gang! Det blev også konstateret, at vandremuslingen er massivt til stede nu. Se fotos.

(18.05.2018)

Der er god gang i Fangstrapporterne!

Præmien i maj måneds fotokonkurrence er et lækkert fastspolehjul med 8-leje-system, frontbremse samt grafitkrop og -rotor. Plus et par frøimitationer til geddefiskeriet 🙂


Reglerne er simple:
-Du skal være medlem af Viborg Fiskeriforening.
-Du skal ved hjælp af Fangstjournalen dele din fangst med Viborg Fiskeriforening, således af et billede af din fangst er synlig på foreningens hjemmeside vibfisk.dk, under fanen ”Fangstrapporter”.
-Fangsten skal være fra den aktuelle måned for fotokonkurrencen. Dvs. at hvis du vil deltage i fotokonkurrencen for maj 2018, skal fangsten være fra maj 2018.
-Fisk fanget i fredningsperioder, kan ikke deltage i konkurrencen.

 

(07.05.2018)

Se fotos i Galleriet fra den herlige forårsweekend 5.-6. maj på Viborgsøerne.

Lørdag var fruen her lige forbi og hilse på Anders 🙂

(06.05.2018)

Lagersalg fredag den 11. maj hos PH!

Vores gode sponsor, PH Outdoor, har masser af fine tilbud på fredag. De har også altid noget, du ikke vidste du manglede! Klik på billedet, hvis du lige vil besøge butiukken.

 

(03.05.2018)

Foreningstur for medlemmer og 60+’er.

I foreningens både tager vi på fisketur på Viborg Søerne søndag d. 6. maj fra kl. 8.00 til ca. 16:00.
Tilmelding skal ske til vibfisk@gmail.com senest lørdag d. 5. maj, og er efter først til mølle-princippet.
Dagens program:
Vi mødes ved p-pladsen ved Viborg Baadelaug (Sct. Kjelds Gade 23 F, 8800 Viborg) kl. 8.00.
Kl. 8.00 tager vi en kop kaffe og et rundstykke, snakker lidt om mulighederne og fordeler os i bådene.

Knæk & bræk + Husk madpakke!
Se også invitationen på Pindle

(03.05.2018)

Se vores ny Fotogalleri!

Se masser af  lystfiskeroplevelser fra mange steder og alle årstider.  Siden hedder “Galleri”, og du finder den under “Lystfiskeri”-menuen.

 

(29.04.2018)

Silden er kommet til Virksund!

3 medlemmer i en motorjolle krydsede fredag formiddag lidt rundt i fjorden og fandt ret hurtigt sildene. Tak til Luffe for at vise vej 🙂

Gutterne stoppede, da de havde fået 50 sild ombord, som skulle med hjem til røgeovnen og fryseren.

På stranden stod 25-30 andre lystfiskere , som desværre fik meget lidt ud af anstrengelserne, selv med meget lange kast.

Forhåbentlig kom sildene tættere på stranden senere på dagen…

 

 

(05.04.2018)

Nyhed: Fotokonkurrence hver måned!

Fra 1. april 2018 afholder Viborg Fiskeriforening en månedlig fangstfoto-konkurrence, hvor medlemmer, der har delt et billede af deres fangst/-er, hver måned vil være med i lodtrækningen om en præmie.
Reglerne er simple:
-Du skal være medlem af Viborg Fiskeriforening.
-Du skal ved hjælp af Fangstjournalen dele din fangst med Viborg Fiskeriforening, således af et billede af din fangst er synlig på foreningens hjemmeside vibfisk.dk, under fanen ”Fangstrapporter”.
-Fangsten skal være fra den aktuelle måned for fotokonkurrencen. Dvs. at hvis du vil deltage i fotokonkurrencen for april 2018, skal fangsten være fra april 2018.
-Fisk fanget i fredningsperioder, kan ikke deltage i konkurrencen.

Er der ikke er nogle fangstfotos i en måned, vil præmien gå videre til næste måneds fotokonkurrence, samt en ny præmie vil blive smidt i puljen. Dvs. at der i den efterfølgende måned være 2 præmier at vinde.
Denne måneds præmie er et nyt Shimano hjul (Alivio 2500 RC).

April 2018 - fotopræmie

 

 

 

(25.03.2018)

Samarbejde med Omegnens Allround Klub

Vi har indledt et samarbejde med Omegnens Allround Klub (OAK), som betyder, at Viborg Fiskeriforenings medlemmer gratis kan låne dagkort til OAKs fiskevande. En del er mindre strækninger, men det er en rigtig god mulighed for at komme en tur på å-fiskeri. Skriv til vibfisk@gmail.com et par dage før du skal bruge dagkortet.
Kommer du afsted uden dagkort, så husk at betale 50,- til mobilepay nummer 17836 og skriv i kommentaren, hvilket vand, du fisker i. Du kan finde klubbens pdf over fiskevande her.

 

(21.03.2018)

Grejauktion i aften! Se kalenderen!

 

(11.03.2018)

6.700 danske lystfiskere tager ikke fejl!

På tirsdag den 13. marts kl. 19 er der igen klubaften. Denne gang mødes vi i “FDF Sejlcenter”s nye lokaler på Nørremøllevej 120, Viborg.
Aftenens emne er” Fangstjournalen”, og bruger du den ikke allerede, har du nu chancen for at komme godt i gang.
Tag din smartphone, tablet eller pc med, vi hjælper gerne med installation og oprettelse. Det er 100% gratis.

Vi skal se, hvordan man bruger denne populære app, som allerede nu benyttes af 6.700 danske lystfiskere.
Bliv også klogere på hvor nemt det er at bruge appen ude på fisketuren, og se hvordan man undgår at komme til at fiske i et fredningsbælte (nogle få dage i maj sidste år uddeltes 16 bøder à 2.500,- alene i Virksund!)

Vi ser på, hvordan du både kan få overblik over dine ture, og hvordan du kan sammenligne dine personlige resultater med alle andres gennemsnit.

Rigtigt mange af os vil gerne holde vores bedste spots hemmelige. Derfor kan man selvfølgelig også vælge, at gøre en fangst hemmelig for alle andre lystfiskere.
Så kommer fangsten kun til at indgå i dine egne statistikker, og dem som videnskabsfolkene hos DTU/Aqua har brug for til at overvåge fiskebestandene, så de kan rådgive om den bedste fiskepleje.

(14.02.2018)

HUSK! Kom til generalforsamling for medlemmer 22. februar!

Husk at møde op til generalforsamlingen torsdag den 22. februar 2018 kl. 19:00 på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg.

 

(02.02.2018)

Fælles 60+ og grejaften

Har du noget gammelt fiskegrej eller nyt, som trænger til en justering inden fiskesæsonen begynder, så kom og vær med, vi hjælper også med forslag til evt. indkøb af grej, hvis du ikke har noget eller er i tvivl om, hvad du skal bruge. Vi håber, du kigger ind på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg, på tirsdag kl. 19.
Denne aften har vi også inviteret folk over 60, som aldrig har fisket eller  som gerne vil i gang igen, så de kan komme med ud og få nogle skønne naturoplevelser.  Så der kommer sikkert også deltagere fra nogle af de andre foreninger med fokus på natur og friluftsliv, som er med i kommunens “Naturens Rige”-netværk. 

Fra >>>        til >>>    

 

 

(22.01.2018)

Kom til generalforsamling 22. februar!

Hermed indkaldes medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 22. februar 2018 kl. 19:00 på Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8. februar 2018.

Husk, du kan også foreslå kandidater til bestyrelsen!

 

(01.01.2018)

Kom i gang med lystfiskeri (igen?) – en aften for alle m/k over 60.

Se kalenderen eller klik på billedet herunder:

 

Klik for at se ældre nyheder fra 2017