Stigsbæk

Januar 2018

Besigtigelsen 7. januar viste et meget flot vandløb langs Østerholms jord, hvor den forbedrede strømrende havde fritlagt bækkens naturlige bundgrus på mange strækninger. Plantevæksten i bækken er fin og frisk grøn.

 

Sommer 2017

Vi var ude ved bækken og luge overskydende planter fra bækken og bredden, så strømrenden blev endnu bedre til at fjerne sandaflejringer, særligt på strækninger både op- og nedstrøms gydebankerne. Men nænsomt, så både skjul og strømlæ bevaredes og der blev endnu flere gode opvækstmuligheder for fiskeyngel.

 

Gydebanker
I juni 2016 har vi etableret nye gydebanker med skjulesten i Stigsbækken og har siden været derude at luge og beskære for at sikre en god vandstrøm over gydebankerne. Forinden var der blevet el-fisket, hvor der kun blev fundet hundestejler i bækken – på trods af flere års udsætninger af ørredyngel. Bækken har altså hverken været et godt opvækst- eller et godt gydeområde for ørred i en årrække – det er det, vi forsøger at rette op på.

Et lille stykke Stigsbæk kort efter at de hårdtarbejdende VibFisk'ere har fritlagt bækken og lagt gruset ned.

Et lille stykke Stigsbæk kort efter at de hårdtarbejdende VibFisk’ere har fritlagt bækken og lagt gruset ned og skabt en af de 5 ca. 10m lang gydebanker i bækkens øvre løb. Stigsbækken løber ud i sydenden af Loldrup Sø, ca. 150m fra Nørremølle Å, som løber videre ned i Viborg Nørresø.

Vil du se mere om hvorfor og hvordan, kan du mere i DTU/Aquas glimrende film “Ørredens gydeområder”

Herunder kan du se hvordan bækken har fået fart i vandstrømmen efter at en gydebanke er blevet etableret, og nedenunder en optagelse fra februar 2017.