Non Mølleå

Non Mølleå skal i henhold til vandplanerne omlægges og føres uden om stemmeværket ved møllen for at skabe en bedre faunapassage end det nuværende forløb kan indrettes til. Viborg Kommune har derfor efter længere tids forarbejde og forhandlinger projekteret et nyt forløb bag om det tidligere dambrug. Løsningen er ikke optimal, og vi fandt, at der var grund til at påpege dette, og i tæt samarbejde med Hald Sø’s Bådelaug har vi derfor sendt nogle ændringsforslag og kommentarer (høringssvar), som du kan læse herunder:

Non_Mølle_faunapassage_vibfisk