Udsætninger

Ørred
I juni 2018 udsatte foreningen igen 500 ørreder i Nørresø. Lige som i 2015, 2016 og 2017.
Viborg Fiskeriforening ansøger hvert år om penge fra fisketegnsmidlerne til udsætninger. Da vi er en forening og fiskeriet i søerne er frit for alle, har vi hidtil kunnet få dækket udgifter til udsætningsørreder.
Vi ved, at mange bliver til føde for søens øvrige rovfisk og at nogle trækker nedstrøms ud af Viborgsøerne, men der fanges hvert år fine eksemplarer i Viborgsøerne – ofte af lystfiskere, der er egentlig går efter aborrer eller gedder 🙂
Vi håber på sigt, at forbedringen af opvækst- og gydeforhold i vandløbene, der har forbindelse med Viborgsøerne, kan danne grundlag for en selvreproducerende bestand af ørreder herinde midt i landet.

 

 

Ål
I juli måned 2018 har vi igen udsat 30.000 stk. ål fordelt langs Nørresøs og Søndersøs bevoksede bredder, så de små ål får de bedste muligheder for skjul at vokse sig større i.
I 2015, 2016 og 2017 udsatte vi ligeledes 30.000 stk og 20.000 årligt de foregående år. Vi fortsætter med at udsætte ål for at opretholde balance i bestanden samt i søernes fødekæde. Fisketegnsmidlerne finansierer hovedparten og de seneste par år har det været muligt med større udsætninger via bidrag fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Se evt. mere om åleudsætning her: http://www.fiskepleje.dk/soeer/arternes-fiskepleje/bedre-fiskeri-aal/udsaetning

Åleudsætning i Nørresø: Kort videoklip, hvor du kan se, at det tager tid før alle 15.000 er skånsomt fordelt og smuttet ned i vandet 🙂