Fiskepleje

Viborg Fiskeriforening opfordrer sine medlemmer til skånsomt lystfiskeri, hvor man undgår at stresse og skade fisk unødigt.

Bæredygtighed er kodeordet, så vi alle i foreningen fremadrettet bidrager til at bibeholde det gode fiskeri, som Viborg Søerne tilbyder.


Derfor anbefaler Viborg Fiskeriforening sine medlemmer til at genudsætte Viborg Søernes store rovfisk, samt ørreder:

Gedde

Sandart

Aborre

Ørred

Gedder over 90 cm anbefales nænsomt genudsat. Sandarter over 75 cm anbefales nænsomt genudsat. Aborre over 35 cm anbefales nænsomt genudsat. Ørreder anbefales nænsomt genudsat.

Viborg Fiskeriforenings bestyrelse har i forhold til foreningens årlige fiskekonkurrence vedtaget at;

– Gedder over 90 cm kun kan indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Sandarter over 75 cm kun kan indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Aborre over 35 cm kun kan indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Ørreder kun kan indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Ål kan ikke indgå i konkurrencen.

*Retningslinjerne for at rovfisk kan præmieres ved Viborg Fiskeriforenings årlige fiskekonkurrence er vedtaget, for at sikre, at de store gedder, sandarter og aborre forbliver en del af en velfungerende rovfiskebestand. -Store gedder, sandarter og aborre spiller i forbindelse med gydning en vigtig rolle, da små rovfisk ofte er mindre fleksible og mindre reproduktive end store rovfisk.
Dertil egner rovfisk i mindre str. sig bedst som spisefisk, da kødet på disse ofte har en bedre konsistens og smag, end ved rovfisk i stor str.

*For at ophjælpe ørredbestanden i Viborg Søerne, skal disse genudsættes for at kunne indgå i Viborg Fiskeriforenings årlige konkurrence.

*Da den europæiske ål er optaget på den danske og den internationale rødliste, samt omfattet af CITES-konventionens liste over truede dyr og planter, er ål ikke blandt de fiskearter, som kan indgå i Viborg Fiskeriforenings årlige fiskekonkurrence.


 

Inden man starter sin fisketur er det vigtigt, at man sætter sig ind i de gældende mindstemål og fredningstider, samt foreningens retningslinjer for fangster af rovfisk ved foreningens arrangementer. –Dertil anbefaler Viborg Fiskeriforening, at man gør op med sig selv, om hvorvidt man ønsker at hjemtage eventuelle fangster på fra sin fisketur, således at man er klar til håndtere de fisk der skal genudsættes så skånsomt som muligt.

-Viborg Fiskeriforening anbefaler foreningens medlemmer til at dyrke skånsomt lystfiskeri jævnfør DTU Aquas vejledninger om hvordan du skånsomt fanger, håndterer, genudsætter eller afliver fisk. -Læs mere herom:

fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk


 

Viborg Fiskeriforening anbefaler desuden alle medlemmer til at bruge DTU Aquas fangstjournal. Den findes både som app og på nettet. App’en er nem at bruge ude på fiskepladsen. Du finder den til iPhone i App Store og til Android telefoner i Google Play.

-Se mere i nedenstående video:

 

Fiskepleje.dk har nogle fine video-vejledninger i at bruge app’en her.
Du kan læse meget mere om fangstjournalen på fangstjournalen.dtu.dk