Fiskekonkurrencen 2018

Tak til alle der var med til dette års fiskekonkurrence. Der blevet fanget godt med gedder op til 104 cm,og derudover blev der også fanget sandarter, aborre og brasen. Stort tillykke til vinderne med deres flotte fangster og vundne præmier:

Rovfisk

 1. Emil Olesen med en samlet længde på i alt 197 cm.
 2. Frederik Skov Kjeldsen.
 3. Christian Boyum Johansen

Fredfisk

 1. Torkild Liboriussen med en brasen på 2,2 kg.

Junior

 1. Eva Kalhave med en gedde på 2,2 kg.

 

Konkurrencen

Årets åbne fiskekonkurrence for alle i Viborgsøerne finder sted lørdag-søndag 16.-17. juni 2018. Du kan se nogle af de seneste fangster i vores Fangstrapporter eller få skærpet appetitten ved at tage en tur i Fotogalleriet.

Tilmelding til fiskekonkurrencen:
Tilmeldingen til konkurrencen kan ske fra kl. 17.00 d. 16/6-2018 og indtil en time før afslutningen, dvs. kl. 11.00 d. 17/6-2018.
Tilmeldingen sker ved startstedet ved FDF Sejlcenter (Nørremøllevej 120, 8800 Viborg)

Fiskekonkurrencens start:
Viborg Fiskeriforeningens fiskekonkurrence starter kl. 18.00 d. 16/6-2018, hvor der fiskes i Viborg Søerne.

Regler for fiskeriet:
Der må fiskes fra fiskes fra båd eller fra land fra Viborg Kommunes offentligt tilgængelige bredarealer. Der er tilladt at fiske med maks. 4 fiskestænger pr. deltager.

Alle fisk under gældende mindstemål skal nænsomt genudsættes efter fotodokumentation, hertil skal store rovfisk nænsomt genudsættes efter fotodokumentation for at kunne indgå i fiskekonkurrencen:

– Gedder over 90 cm kan kun indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Sandarter over 75 cm kan kun indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Aborre over 35 cm kan kun indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Ørreder kan kun indgå i konkurrencen, hvis de nænsomt genudsættes.
– Ål kan ikke indgå i konkurrencen.

For at en fangst kan tælle med i Viborg Fiskeriforenings fiskekonkurrence skal fangsten fotodokumenteres (læs mere herom nedenfor).

Indberetning af fangst:
Indberetning af fisk til rovfiske-, fredfiske- og juniorkonkurrencerne kan ske fra fiskekonkurrencens start kl. 18.00 d. 16/6-2018 til afslutningen kl. 12.00 d. 17/6-2018.

-Ved rovfiskekonkurrencen er det den samlede længde af fangsterne der tæller med i konkurrencen. Den længste af hver rovfiske-art giver den samlede længde som deltager i konkurrencen (eksempelvis kunne der være tale om 100 cm gedde, 35 cm aborre og 75 cm sandart, som vil give en samlet længde på 210 cm).

-Ved fredfiske- og juniorkonkurrencerne er det den samlede vægt af fangsterne der tæller med i konkurrencerne.

Indvejning af fisk til fredfisk- og juniorkonkurrencerne vil kunne foregå ved indvejningsposten ved FDF Sejlcenter(Nørremøllevej 120, 8800 Viborg) eller ved at kontakte Viborg Fiskeriforenings indvejningsansvarlige Mads på tlf. 26150145, herefter vil Mads sejle ud til din fiskeplads og veje din fangst.

Fremgangsmåden for fotodokumentationen af en fangst er som beskrevet:

 1. På fangstfotoet, skal det laminerede unikke deltagernummer, som udleveres ved fiskekonkurrencens start, tydeligt fremgå af fotoet.
 2. Når fangstfotoet er taget skal fotoet uploades enten på Fangstjournalen, hvor Viborg Fiskeriforening skal vinges af, således at fangsten bliver synlig under sektionen “Fangstrapporter” på Vibfisk.dk, eller på Viborg Fiskeriforenings facebook-gruppe ”Vibfisk”.
 3. Ved fangstfotos af rovfisk til rovfiskekonkurrencen skal længden af fisken tydeligt fremgå af fangstfotoet med den tommestok som udleveres ved tilmeldingen, samt at længden af fisken oplyses ved deling på fangstjournalen eller Vibfisks facebook-gruppe.

Ved fangstfotos af fredfisk til fredfiskekonkurrencen og fisk generelt til juniorfiskekonkurrencen, skal vægten af fisken oplyses ved deling på fangstjournalen eller Vibfisks facebook-gruppe. (juniorer skal selv have en forælder eller øvrigt familiemedlem til at hjælpe med at deling af fangstfoto på enten fangstjournalen eller Vibfisks facebook-gruppe)

*Har du brug for hjælp til at dele din fangst på enten fangstjournalen eller Vibfisks facebook-gruppe, kan du spørge om hjælp hos Vibfisks ansvarlige bestyrelsesmedlemmer ved indvejningsposten ved FDF Sejlcenter(Nørremøllevej 120, 8800 Viborg).

Links til fangstjournalen og Vibfisks facebook-gruppe:
https://fangstjournalen.dtu.dk/
https://www.facebook.com/groups/Vibfisk/

Præmieoverrækkelse:
Søndag kl. ca. 12.00 ved startstedet vil præmieoverrækkelsen finde sted.

Der vil være 1., 2., og 3. præmier til både rovfiske-, fredfiske- og juniorkonkurrencerne, samt lodtrækning af 5 præmier blandt alle deltagernumrene.

Rovfiskekonkurrencen:

 1. præmie i rovfiskekonkurrencen: Gavekort til grej/udstyr a 5000 kr.
 2. præmie i rovfiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 2000 kr.
 3. præmie i rovfiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 1000 kr.

Fredfiskekonkurrencen:

 1. præmie i fredfiskekonkurrencen: Gavekort til grej/udstyr a 1000 kr.
 2. præmie i fredfiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 750 kr.
 3. præmie i fredfiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 500 kr.

Juniorkonkurrencen:

 1. præmie i junior-fiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 750 kr.
 2. præmie i junior-fiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 300 kr.
 3. præmie i junior-fiskekonkurrencen: Fiskegrej til en værdi a 200 kr.

Lodtrækning blandt deltagernumre:

Der trækkes lod blev alle deltagernumrene og der vælges 5 vindere af 1 fuldt medlemskab af Viborg Fiskeriforening til kontingentåret 2018 el. 2019, inkl. adgang til foreningens 3 både i Viborgsøerne og 2 både i Hald sø.

Amerikansk lotteri:
Åbent for salg af lodder lørdag fra 18.00 til 23.00 og søndag kl. 08.00 til 12.00 ved startstedet.

Forplejning:
Det vil i tidsrummet lørdag fra 18.00 til 23.00 og søndag kl. 08.00 til 12.00 være muligt at købe kaffe, sodavand, pølser & brød ved startstedet.

Opfordring til skånsomt fiskeri:
Viborg Fiskeriforening opfordrer deltagere, som fanger fisk, som skal genudsættes, til at håndtere disse skånsomt ved at benytte en afkrogningsmåtte. –Grundet de høje temperaturer vi har oplevet i den seneste tid, henstiller vi til at fisk der skal genudsættes kommer tilbage i vandet hurtigst muligt.

Der opfordres til at deltagere der selv ejer afkrogningsmåtter medtager disse til fiskekonkurrencen.

Deltagere, som ikke selv ejer en afkrogningsmåtte kan låne én af Viborg Fiskeriforening.

*Retningslinjerne for at rovfisk kan præmieres ved Viborg Fiskeriforenings årlige fiskekonkurrence er vedtaget, for at sikre, at de store gedder, sandarter og aborre forbliver en del af en velfungerende rovfiskebestand. Store gedder, sandarter og aborre spiller i forbindelse med gydning en vigtig rolle, da små rovfisk ofte er mindre fleksible og mindre reproduktive end store rovfisk.

Dertil egner rovfisk i mindre str. sig bedst som spisefisk, da kødet på disse ofte har en bedre konsistens og smag, end ved rovfisk i stor str.

*For at ophjælpe ørredbestanden i Viborg Søerne, skal disse genudsættes for at kunne indgå i Viborg Fiskeriforenings årlige konkurrence.

*Da den europæiske ål er optaget på den danske og den internationale rødliste, samt omfattet af CITES-konventionens liste over truede dyr og planter, er ål ikke blandt de fiskearter, som kan indgå i Viborg Fiskeriforenings årlige fiskekonkurrence.