Gratis fiskeri fra kommunale o.a. offentligt ejede arealer

Kommunerne har fiskeretten langs mange vandløb og søer på kommunale arealer. Flere steder er det gratis at fiske, bortset fra det lovpligtige fisketegn for personer mellem 18 og 65 år (kan købes på fisketegn.dk eller fra smartphone på m.fisketegn.dk)

Viborg Nørresø & Søndersø
Parken ved Hald Hovedgaard samt Mølledammen ved Dollerup Mølle
Vedsø

Sidst i VisitViborgs fiskefolder kan du se ca. hvor du må fiske fra land i ovennævnte søer.

Gratis fiskeri 23 steder i Ringkøbing-Skjern Kommune
Frit fiskeri 15 steder i Herning Kommune
Gratis fiskeri 7-8 steder i Ikast-Brande Kommune
Nogle muligheder ved Gudenåen i Randers Kommune
Muligheder i Randers Fjord
Frit fiskeri i kommunale vande i Århus Kommune
Frit fiskeri i kommunale vande i Vejle Kommune

Frit fiskeri i en del søer i statsskovene