Lystfiskeri

Mange af Viborg Fiskeriforenings medlemmer holder af at fiske i de bynære søer, som de fleste har nem og hurtig adgang til i hverdagen og weekenderne. Andre medlemmer kommer langvejs fra, fordi vores lokale søer byder på spændende fiskeri, næsten året rundt.

Foreningen arrangerer årligt fælles fisketure på søerne, men også ture til kyst eller fjord, hvor vi mest går efter fladfisk, torskefisk, fjæsing og havørred eller sæsonfisk som sild, hornfisk og makrel. Der er altid erfarne lystfiskere med, som gerne videregiver gode tips.

Viborgsøerne som fiskevand:
Klik på posteren herunder for hurtigt overblik (åbner i nyt vindue).


Viborgsøerne rummer stort set alle arter ferskvandsfisk. De mest eftertragtede for de fleste lystfiskere er sandart, gedde, aborre og ål, men der fanges hvert år også søørred og et ikke ubetydeligt antal store karper.

At Viborgsøerne efterhånden igen er blevet til et meget attraktivt fiskevand, skyldes bl.a. at søernes vandkvalitet i de senere år er blevet mærkbart forbedret. Der er siden 1971 ikke udledt byspildevand i søerne, og der gøres stadig meget for yderligere at forbedre miljøforholdene.

Viborg Fiskeriforening har gennem mange år ansøgt om støtte fra fisketegnsmidlerne for at finansiere de årlige udsætninger af ørred og ål. I mange år tidligere og senest i 2016, 2017, 2018 og 2019 er der f.eks. udsat 30.000 ål og 500 ørreder årligt, som et led i det fortsatte arbejde for at forbedre søernes tilstand og balancen i fødekæden.

Tilsammen har de forskellige tiltag medført, at vi nu har en betydelig bedre vandkvalitet i søerne.