Lystfiskeri

Mange af Viborg Fiskeriforenings medlemmer fisker ofte i de bynære vande, som de fleste har nem og hurtig adgang til. Andre medlemmer kommer langsvejs fra, fordi vores lokale søer byder på spændende fiskeri – næsten året rundt. Foreningen arrangerer også fælles fisketure til kyst og fjord,  hvor vi mest går efter forskellige fladfisk og havørred. Der er altid erfarne lystfiskere med, som gerne videregiver gode tips.

Søerne som fiskevand
Viborg søerne rummer stort set alle arter ferskvandsfisk. De mest kendte og mest eftertragtede arter for lystfiskerne er dog nok sandart, gedde, aborre og ål, men derudover fanges der hvert år også søørred og et ikke ubetydeligt antal store karper, som dog alle sættes ud igen. Det er ikke muligt at sætte tal og vægt på de årlige fangster, men der fanges hvert år både mange og store eksemplarer i søerne.

At Viborg søerne efterhånden igen er blevet til et meget attraktivt fiskevand, skyldes bl.a. at søernes vandkvalitet i de senere år er blevet stærkt forbedret. Der er siden 1971 ikke udledt byspildevand i søerne, og der gøres stadig meget for yderligere at forbedre miljøforholdene. For en del år siden foretog Viborg Amt og Kommune foretaget opfiskninger af skalle og brasen for at reducere den alt for store bestand af disse arter.

Viborg Fiskeriforening har hvert år gennem mange år ansøgt om støtte fra fisketegnsmidlerne for at finansiere de årlige udsætninger af ørred og ål. i 2016 er der f.eks. udsat 30.000 ål og 500 ørreder, som et led i det kontinuerlige arbejde for at forbedre søernes tilstand og balancen i fødekæden. Tilsammen har de forskellige indgreb medført, at vi nu har en betydelig bedre vandkvalitet i søerne.

Download VisitViborgs Lystfiskerfolder, som oplyser om de største søer og åer i kommunen, hvor der dog i de fleste af de nævnte vande kræves dagkort eller medlemskab af den forening, der har lejet fiskeretten.