Cookie- og privatlivspolitik

Cookies
Når du besøger www.vibfisk.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies. For det meste indsamler cookies anonyme data, men der kan også indsamles IP-adresser, som er personhenførbare data.
Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer, tablet eller smartphone ved tilbagevendende besøg. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato. En cookie er ikke et program, og kan ikke indeholde virus.

Viborg Fiskeriforening (i det flg.: “foreningen”) stiller på vibfisk.dk et varierende antal funktioner til brugerens rådighed. Foreningen har begrænsede ressourcer og derfor anvender foreningen ”open source” software og webservices, som stilles til vores rådighed uden direkte omkostninger for foreningen. Dette er kun muligt, når man accepterer, at leverandørerne af sådanne services får adgang til f.eks. at indsamle trafikdata vha. cookies, når deres funktioner er aktive.

Nogle af de services (herunder WordPress Themes, WordPress plug-ins), der har cookies på vores site, deler i nogle tilfælde data med tredjepart.

vibfisk.dk bruger Google Analytics til at lave statistik over din og andre brugeres færden på sitet. På den måde får vi mulighed for løbende at tilpasse indhold og navigation, så det passer bedst muligt med brugernes besøgsmønstre. Google Analytics indsamler anonyme data om brugernes adfærd, men de indsamler også IP-adresser, som er personhenførbare data. De deler data med tredjepart.
Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her:

Når du bruger vores bookingportal for foreningsbådene gælder www.bookingportal.com’s privatlivs-og cookiepolitik, som du kan se her: https://www.bookingportal.com/privacy-policy

Når du på vibfisk.dk klikker på links til andre hjemmesider, er det disse siders privatlivs- og cookiepolitikker, der er gældende. www.vibfisk påtager sig ingen form for ansvar for sådanne siders indhold eller politikker.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler/sider/indlæg på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted. Eksempler: Facebook, YouTube, Vimeo, DTU/Aqua/Fangstjournalen m.fl.

Hvis du ikke vil indsamle cookies
Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret. Hvis du således fravælger cookies vha. dine browser-indstillinger, vil det ikke blive registreret, når du browser rundt på internettet. Du skal dog være opmærksom på, at ved at fravælge cookies, vil du også automatisk fravælge en del af mange websites funktionalitet, og de vil derfor ikke fungere korrekt.

Sådan sletter eller blokerer du cookies

Benytter du en browser, som ikke er på listen fra minecookies.org ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældende browsers hjælpe-sektion

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

 

Privatlivspolitik
Hjemmesiden www.vibfisk.dk hostes på en webserver i Danmark.
De oplysninger, du giver os i forbindelse med din indmeldelse og efterfølgende medlemskab, bliver registreret i vores medlemskartotek, som opbevares hos og ajourføres af kassereren, samt i vores e-mailkontakter på profilen vibfisk@gmail.com, som ligger på Google’s server(e) og er underlagt Googles privatlivspolitik.

Foreningens bestyrelses e-mail-korrespondance gennem vibfisk@gmail.com gemmes så længe det er nødvendigt for at sikre foreningens drift. Endvidere gemmer vi de betalingsoplysninger, vi skal iflg. regnskabslovgivningen. Vi gemmer altså kun ”Almindelige Personoplysninger”, ingen ”Følsomme Personoplysninger”. Foreningens bestyrelse opbevarer endvidere separat fra medlemskartoteket oplysninger om de medlemmer, for hvem foreningen har indhentet børneattester i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 15 år. En persons børneattest hos Viborg Fiskeriforening destrueres, når den ikke er gyldig længere og ikke skal fornyes, eller når personens medlemskab er ophørt.

Dit navn, postadresse, e-mailadresse, tlf.nr., eller andre kontaktoplysninger samt medlemsnummer, arten af medlemskabet (almindelig, bådmedlem o.lign.) samt fødselsår bruges kun til at kunne servicere dig bedst muligt og orientere dig om foreningens aktiviteter, nyheder og aktuelle tilbud., samt til at svare dig, når du kontakter os. I mailkorrespondance til flere medlemmer bestræber vi os på altid at anvende ”Blind Carbon Copy” /bcc, adressefeltet, så den enkelte ikke kan se andre medlemmers e.mail-adresser.  

Ud over kontaktoplysninger og arten af medlemskab registrerer vi løbende indmeldtes fødselsår, da det er nødvendig dokumentation i de tilfælde foreningen søger offentlig støtte til aktiviteter rettet mod bestemte aldersgrupper. CPR-nummer registreres ikke.

Når du deltager i foreningens egne eller offentlige aktiviteter, herunder konkurrencer, kan vi vise dit navn på vibfisk.dk og andre medier, digitale og trykte, i forbindelse med formidling af konkurrenceresultater, præmieoverrækkelser og lignende. Ved at deltage i sådanne aktiviteter uden forhåndsindsigelse til vibfisk@gmail.com eller konkurrenceledelsen mod offentliggørelse af dit navn og resultat accepterer du dette.

Vi gemmer dine oplysninger så længe du er medlem, og dine oplysninger kan ikke slettes før et medlemskab er ophørt. Såfremt du ikke beder om at få dine oplysninger slettet, gemmer vi dine kontaktoplysninger i op til 5 år + løbende kalenderår. Efter ophørt medlemskab kan det forekomme, at vi erindrer dig om, at du måske blot har glemt at betale kontingent eller har glemt at melde dig ind igen (du er automatisk udmeldt, hvis kontingent ikke er betalt inden 1. februar (gælder fra 1.1.2020)). Derudover anvender vi oplysningerne til sammenlignende medlemsstatistikker over perioden.
Efter ophørt medlemskab kan f.eks. e-mailadresser på slettede kontakter forekomme i arkiveret korrespondance, herunder i e-mails, som er udsendt til ”alle medlemmer”.

Vi har kun de oplysninger, du har givet os og hverken adresseændringer, telefon eller e-mailadresse opdateres automatisk, så du skal selv meddele os, når der er ændringer.
Ved akut kontaktbehov kan vi dog i enkelte tilfælde have indhentet f.eks. dit telefonnummer eller andre kontaktoplysninger ved opslag i et offentligt register og efterfølgende have registreret den nye oplysning i medlemskartoteket.

Ønsker du at se, hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller ønsker du oplysningerne rettet eller slettet, kan du give besked om det ved at sende en e-mail til : vibfisk@gmail.com
Efter sletning kan vi ikke gendanne dine oplysninger, hvorfor evt. senere medlemskab kræver ny indmeldelse og afgivelse af de fordrede oplysninger.

Viborg Fiskeriforening sælger ikke personoplysninger. Vi videregiver kun oplysninger til tredjepart, når det er påkrævet af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at sikre dig den bedst mulige service.

Vi videregiver i den forbindelse kun oplysninger til foreningens revisor(er), bestyrelsessuppleant(er), offentlige myndigheder, vores bankforbindelse, og samarbejdende foreninger i det omfang, det viser sig nødvendigt. Det kan være i forbindelse med f.eks. revision, tilmelding til arrangementer, rekvisition af fiskekort, ansøgning og opnåelse af tilladelser, attester, digital adgang til pengeinstitut, DGI, bookingportalen, e-boks o.lign. I visse tilfælde skal vi bede om CPR-nummer og dit samtykke til opnåelse af adgange samt ansøgninger om attester eller tilladelser fra myndighederne. Disse oplysninger anvendes kun til det specifikke formål og gemmes ikke sammen med dine medlemsoplysninger.

Viborg Fiskeriforening er medlem af hovedorganisationen DGI, som har forsikret sine medlemmer hos Tryg Forsikring, hvorfor dine oplysninger i påkommende tilfælde kan blive videregivet i tilfælde af forsikringsbegivenheder som f.eks. ansvar, arbejdsskade mv.

Som medlem accepterer du, at Viborg Fiskeriforening kan registrere og behandle dine oplysninger som angivet ovenfor og at vi sender medlemsinformation, kontingentopkrævning og andet medlemskabsrelevant materiale til dig.

Fotos
Når medlemmer sender, e-mailer, uploader eller på anden måde overdrager billeder til Viborg Fiskeriforening, anses dette for medlemmets samtykke til offentliggørelse af billederne i det omfang, foreningen finder det formålstjenligt, medmindre medlemmet ved overdragelsen gør opmærksom på, at billedet ikke må offentliggøres, men kun tjene et af medlemmet nærmere angivet formål, f.eks. til at illustrere et ønske, eller som led i en argumentation, forklaring eller lign.
Ovenstående gælder offentliggørelse både på digitale og trykte medier.

Medlemmer er selv ansvarlige for indlejret information, herunder evt. indlejrede lokalitetsdata i de fotos, de overdrager til foreningen. Foreningen har ikke kapacitet til at kontrollere og fjerne evt. EXIF GPS data fra modtagne fotos.
Du kan indstille dit kamera eller smartphone app til ikke at gemme placeringsdata. Du kan også efterfølgende fjerne GPS data fra et foto. I Windows findes f.eks. funktionen ”Fjern egenskaber og personlig information”, som giver mulighed for at oprette en kopi med mindst mulig information eller for blot at fjerne GPS-data fra billedet.

Vi viser kun portrætbilleder sammen med almindelige personoplysninger i det omfang, den enkelte har givet samtykke, f.eks. fotos af bestyrelsen. Ligeledes vil opstillede gruppebilleder kun blive vist efter samtlige optrædendes samtykke.

Medlemmer og andre personer, der optræder på fotos i forbindelse med bl.a. siden ”Fangstrapporter” har hos  https://fangstjournalen.dtu.dk/ givet samtykke til at billederne vises på www.vibfisk.dk. Disse billeder ligger hos https://fangstjournalen.dtu.dk/ og hentes og vises fra Fangstjournalens server(e), hver gang en bruger klikker på ”Fangstrapporter” på vibfisk.dk.
Sådanne billeder vil i nogle tilfælde også blive vist på andre sider på www.vibfisk.dk. I sådanne tilfælde medfører det, at der ligger en billedkopi på foreningens webhotel.

Vi viser på vibfisk.dk mange situationsbilleder fra foreningens og medlemmernes aktiviteter og oplevelser. 

Såfremt du optræder på et foto uden for det offentlige rum (dvs. hvor der ikke er adgang for offentligheden) og du ønsker din optræden på billedet anonymiseret eller fjernet fra vibfisk.dk, kan du henvende dig til e-mail: vibfisk@gmail.com.

Hvis du optræder på et billede optaget i det offentlige rum, kan du på samme måde bede om at få det anonymiseret eller fjernet. Det vil altid ske, hvis det drejer sig om en person under 15 år. I andre tilfælde vil en evt. redigering/anonymisering eller fjernelse bero på en konkret vurdering, særligt hvis der optræder flere personer på billedet. Personer på situationsbilleder på vibfisk.dk tagges ikke.

Udvalgte situationsbilleder deles lejlighedsvis af foreningens brugerprofil på Facebook. Ejerskabet til billedet overdrages ikke, men som det er de fleste bekendt, forbeholder Facebook sig retten til også at bruge billedet. Derfor overvejes altid nøje, hvad foreningen uploader til sociale medier.
Foreningen tagger ikke selv evt. personer på billederne, men da billeder med personer i juridisk forstand er ”personoplysninger”, kan du naturligvis altid bede os om at slette billedet eller fjerne dig fra det, såfremt du ikke ønsker at optræde på Facebook i den konkrete sammenhæng.
Viborg Fiskeriforenings brugerprofil deler ikke portræt- eller gruppebilleder på sociale medier eller andre websites, medmindre enhver på billedet vist person har givet samtykke til hvert enkelt website, som foreningen måtte ønske at dele billedet med.
Foreningen er ikke ansvarlig for medlemmers opdateringer, opslag mv. på Facebook eller andre sociale medier eller websites.

Ejeroplysninger:

www.vibfisk.dk
Viborg Fiskeriforening
Gl. Skivevej 11
8800 Viborg

vibfisk@gmail.com

 

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Viborg Fiskeriforening
Seneste revision: 17. mar. 2019