Bestyrelsen

Send en mail til vores fælles email :
så svarer en af os så hurtigt vi kan 🙂

 

 2020
 Navn
 Opgaver
 Tovholder / udvalgsdeltagelse
 
Hele bestyrelsen
Under konstituering.
 
 
 
Formand
 
 
 
Næstformand
 
   
Kasserer
 
 
 
Sekretær
 
 
 
Bestyrelsesmedlem
 
 
 
Bestyrelsesmedlem
 
 
 
Bestyrelsessuppleant
 
 
 
Bestyrelsessuppleant