Foreningen

Viborg Fiskeriforening blev stiftet i 1913 og er dermed en af landets ældste fiskeriforeninger. Det er foreningens formål, at skabe bedst mulige betingelser for lystfiskeri i Viborg søerne, bl.a. ved pleje og ophjælpning af fiskebestanden og ved aktivt at arbejde for bedre miljøforhold i søerne.

Bliv medlem af Viborg Fiskeriforening!

Viborg søerne administreres af Viborg Kommune, men lige siden Viborg Fiskeriforening blev stiftet, har der været et nært samarbejde mellem foreningen og kommunen om plejen og brugen af søerne. Lystfiskeri i søerne er frit – ikke kun for kommunens indbyggere og foreningens medlemmer, men for alle.

Der er dog visse regler, som skal overholdes, og det frie fiskeri fra land gælder selvfølgelig kun fra de offentligt ejede arealer rundt langs søerne, men de udgør en stor del. Fiskeri fra båd er frit, men her gælder dog også nogle regler. Eksempelvis er det ikke tilladt at ankre op nærmere end 30 meter fra private grunde, og der må ikke sejles hurtigere end 5 knob.