Indkaldelse til generalforsamling 2022

Kære medlemmer

Det er nu blevet tid til den årlige generalforsamling…

-Derfor indkaldes I hermed til generalforsamling mandag d. 31. januar 2022 kl. 19 i lille sal ved Sønder Mølle, Vinkelvej 40, 8800 Viborg.

Som de fleste i de danske samfund så vi os gerne fri for covid-19, men om der i løbet af januar kommer færre eller flere restriktioner på baggrund heraf, er simpelthen ikke til at vide. Skulle der mod forventning komme flere restriktioner, som forhindrer foreningen i at samles fysisk, vil vi holde fast i generalforsamlingen, som i stedet vil kunne afholdes virtuelt som online møde.

*Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. –Forslag kan sendes til e-mail: vibfisk@gmail.com

I hele 2021 har den nuværende bestyrelse været underbemandet. Dette har bl.a. bevirket at foreningens formand Mark Hemmingsen ikke genopstiller.

– På baggrund heraf, søger vi derfor til generalforsamlingen 4 nye og engagerede personer til bestyrelsesposter + 2 personer til suppleantposter.

Forventningen til nye kommende bestyrelsesmedlemmer indebærer en aktivt deltagelse i bestyrelsesarbejdet, inkl. ca. 2-4 årlige bestyrelsesmøder af ca. 2 timers varighed, og en ambition om at ville bidrage aktivt til at løfte foreningen.

Vi glæder os, til at se jer alle til generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Mark Hemmingsen